bara

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 06/02/2013ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις
2. Προσδιορισμός Χώρου για την Δημιουργία Σταθμού ΚΤΕΛ ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
3. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού του Δήμου οικ. έτος 2013 (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ)
4. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους (Εισηγητής: κ.Γερακόπουλος Χρ.)
5. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους , λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
6. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ κοινωνικών βοηθειών ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
7. Τροποποίηση της 58/2012 Α.Δ.Σ περί « Ορισμού μέλους Δημοτικού Συμβουλίου ως αναπληρωτή του Προεδρεύοντος Δημάρχου στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης παραγωγικών βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκής Αγοράς»(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
8. Έγκριση πρακτικών συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών , μετά από κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
9. Ανάδειξη , με κλήρωση , μελών Δ.Σ α) στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών , για υπηρεσίες, του Π.Δ 28/80 β) στην επιτροπή καλής εκτέλεσης του 28/80. ( Εισηγητής: Γερακόπουλος Χρ)
10. Έγκριση διενέργειας προμηθειών 2013 (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
11. Λήψη απόφασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για παραχώρηση από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ(ΕΤ.Α.Δ. ΑΕ) του ΟΤ594Β για ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
12. Εξέταση αίτησης για χορήγηση παράτασης ανοικοδόμησης , σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 284 του Ν.3852/2010 ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
13. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, σε υπαλλήλους του Δήμου Αλεξανδρούπολης για λήψη πιστοποιητικών του Δήμου από τα υποθηκοφυλακεία ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
14. Κοινοποίηση Πρακτικού διεξαγωγής ελέγχου στη Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης ( Εισηγητής: κ.Χαρταμπάς Κωνσταντίνος)
15. Ανανέωση Άδειες Πλανόδιου Εμπορίου για πώληση Ψαριών και Θαλασσινών της ΠΑΓΩΝΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ κατοίκου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Χαρταμπάς Κωνσταντίνος )
16. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα χορηγηθούν το 2013 ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
17.Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη δαπανών θέρμανσης , Β΄ Δόση 2013, σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Εβρου ( Εισηγητής: Γερακόπουλος Χρ)
18. Διερεύνηση δυνατότητας πρόσληψης 4 υπαλλήλων της ΔΕΠΕΑ μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης από το εφετείο Θράκης ( Εισηγητής: κ.Δήμαρχος)
19. Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας κ. Κουρτίδη Δημητρίου ( Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
Έγκριση 2ου ΑΠΕ – Ισοζυγίου με μερική χρήση απροβλέπτων του έργου: «Κατασκευή νηπιαγωγείου Παλαγίας». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Η/Μ Μελέτη Εγκαταστάσεων Περιφερειακού Ιατρείου Φερών». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Ισοζυγίου του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης».(Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
Έγκριση και παραλαβή μελετών των έργων του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων του Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
Υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για το έργο: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ανατολικού τομέα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Κατασκευή έργου υποδομής για την Βιοκαλλιέργεια» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση φράγματος Αμφιτρίτης». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη χώρου ΧΑΔΑ». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επέκταση περίφραξης νεκροταφείου και διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Αισύμης». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κέντρου οικισμού Αισύμης». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
31. Τροποποίηση Χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αετοχωρίου σε συνέχεια της 755/2012 Απόφασης του Δ.Σ ( Εισηγητής : Μαστορόπουλος Διον.)
32. Παραλαβή της μελέτης «Διόρθωση πράξης εφαρμογής περιοχών που εφάπτονται στο ανατολικό τμήμα του περιφερειακού δρόμου» (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διον.)
33. Παραλαβή του σταδίου της Κτηματογράφησης της μελέτης «Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής της Παλαγίας, οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διον.)
34. Παραλαβή της μελέτης «πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού στην περιφερειακή οδό » ( Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διον.)
35. Παράταση χρόνου παράδοσης του υποέργου πράξης με τίτλο « ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» κωδ. ΟΠΣ 365279» ( Εισηγητής: κ. Ζιώγας Χρ)
36. Τροποίηση ΟΣΑΑ για να συμπεριλάβει το έργο ¨Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς» ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
37. Αίτημα δωρεάς κατά κυριότητας δυο (2) οχημάτων ημιφορτηγού και βυτιοφόρου Φερών στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: Γιαννέλος Θεόδωρος)
38. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών προς τη Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης , βάση του άρθρου 174 του Κ.Δ.Κ ( Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ι)
39. Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα που αφορούν Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) , Δημοτικό Φόρο (Δ.Φ) και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. (Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ι)
40. Κατάργηση των Τελών Πρασίνου και Νεκροταφείων στην Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης ( Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ι)
41. Έγκριση συνδιοργάνωσης θεατρικών παραστάσεων με Θεατρικό Εργαστήρι Φερών «Η Αυλαία» ( Εισηγητής: κ. Γκότσης Ν)
42. Οικονομική Ενίσχυση Ενδεούς Δημότη ( Εισηγητής: κ. Γκότσης Ν)
43. Δωρεάν παραχώρησης στο Ι.Κ.Α , της χρήσης κτηρίου του Δήμου ,που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Φερών. ( Εισηγητής: κ. Γκότσης Ν)
44. Έγκριση εκμίσθωσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης αγροτεμαχίων Δημοτ. Κοινότητας Πέπλου ( Εισηγητής: κ. Γκότσης Ν)
45. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου ( Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
46. Έγκριση Οδοιπορικών Αντιδημάρχων ( Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
47. Έγκριση της 2/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την «Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Ε.Π.Α του έτους 2012» (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεόδωρος Αγγλιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου