bara

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Θέματα και αποφάσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης 1 και 3 Απριλίου 2013

Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΗΝ 01/04/2013

Β΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 03/04/2013 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΑ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
178
Έγκριση ανάθεσης στον Σύλλογο Τοπογράφων,για την σύνταξη της τοπογραφικής μελέτης στην περιοχή Απαλού , μεταξύ αεροδρομίου και Ανατολικής πλευράς του Λιμανιού
179
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου, κ Λαμπάκη Ευάγγελου, του Αντισημάρχου , κ. Γερακόπουλου Χρήστου και υπηρεσιακών παραγόντων οδικώς στην πόλη της Φιλιππούπολης στις 05-04-2013 για την αδελφοποίηση των δύο πόλεων
180
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου , κ. Ευάγγελου Λαμπάκη, στην Κωνσταντινούπολη οδικώς στις 02/04/2013
181
Επικύρωση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου :' Προμήθεια αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για το Λύκειο Φερών' Προϋπολογισμού 200.000 
182
Πρόσληψη υδρονομέων ύδρευσης σύμφωνα με το άρθρο 4  παρ.1 & 2 του Β.Δ 283/15.04.1957 για το έτος 2013
183
Ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων από τον Δήμο για την υπογραφή της Σύμβασης με την Αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης της εκμίσθωσης του γεωθερμικού πεδίου Αριστήνου. (έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης - έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού - Συμβολαιογραφικά έξοδα).
184
Έγκριση μετακίνησης του κ. Ζητάκη Παναγιώτη προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας στην 6η συνάντηση εργασίας των Δήμων του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων  στις  12/04/2013 στην Αθήνα.
185
Πρόσληψη Προσωπικού γοα την λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
186
Διερεύνηση δυνατότητας πρόσληψης 4 υπαλλήλων της ΔΕΠΕΑ μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης από το εφετείο Θράκης
18
7
Έγκριση διενέργειας της εργασίας: ' 'Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υλοποίηση της Πρότασης ' Πολιτιστική κληρονομιά κήπων & πάρκων - CULTTOUR' 'προϋπολογισμού  156.360,00 ευρώ με ανοιχτό διαγωνισμό 

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
188
Ανανέωση Μείωσης Μισθώματος Κυλικείου Δήμου Αλεξανδρούπολης
189
Έγκριση Επιχορήγησης  Α.Σ ΚΥΚΛΩΠΕΣ
190
Έγκριση Συνδιοργάνωσης με σύνδεσμο Φιλολόγων Ν. Έβρου
191
Έγκριση Συνδιοργάνωσης με 2ο Γυμνάσιο του Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας
192
Συνδιοργάνωση Εκδηλώσεων με Εθελοντές Αιμοδότες
193
Επιχορήγηση Καλλιτεχνικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης
194
Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου 'ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ'
195
Συνδιοργάνωση με 3ο ΕΠΑΛ επιμρφωτικής διημερίδας με θέμα 'Οι ψυχοκοιονωνικές διαταραχές στην εφηβική ηλικία- Πρόληψη, Διάγνωση, Αντιμετώπιση'
196
Επιχορήγηση Συλλόγου Ελληνογαλλικής Φιλίας
197
Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης
198
Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013
199
Έγκριση διενέργειας προμηθειών 2013 άνω των 15.000 €
200
Έγκριση ανάθεσης προμηθειών 2013 κάτω των 15.000 €
201
Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Ακινήτου (κτιρίου Β΄ΚΑΠΗ Δήμου Αλεξ/πολης , επί της οδού Καρτάλη) στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία 'Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας -Αλληλεγγύης , Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξ/πολης', με τον διακριτικό τίτλο  'Πολυκοινωνικό'
202
Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς Καταλόγους, λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ 
203
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων , από παραβάσεις Κ.Ο.Κ στους 1) Κενανίδη Ιωάννη και 2) Φιλιππίδη Κομνηνό 
204
Διαγραφή οφειλών τέλους επί των ακαθαρίστων  εσόδων καταστημάτων από χρηματικούς καταλόγους Π.Ο.Ε λόγω λανθασμένης εγγραφής.
205
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα
206
Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους
207
Έγκριση του αριθμ 1/2013 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
208
Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής - Ισμαήλογλου Ραϊμ του Χαλήλ 
209
Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής - Κουπούκη Αιμίλιου του Μόσχου
210
Έγκριση προϋπολογισμού παιδικής κατασκήνωσης Μάκρης και τρόπος διενέργειας προμηθειών και εργασιών
211
Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της κ. Καλονιάτη Λαμπρινής που καταπατά Δημοτική έκταση (ρέμα υπ' αριθμ 211) αγροκτήματος Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολής
212
Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Β' δόση 2013 (Χ.Ε 2013) των σχολείων της Α' Βάθμιας και Β' βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου
213
Έγκριση παράτασης της προγραμματικής Σύμβασης  με την ΔΙΑΜΑΘ για τους συρμούς μεταφοράς απορριμμάτων 
214
Έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επανακατάθεση ποσού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από το δάνειο λόγω μη χρήσης
215
Ανάληψη υποχρέωσης οφειλών της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης ΚΕΠΑΔΑ προς τους εργαζόμενους
216
Έγκριση καταβολής εργατικών απολαβών- μισθών στους Αθανάσιο Μακρή, Χαράλαμπο Ανδρεάδη  , Μυρσίνη Οίκου(χήρα Φιλίππου Τσιρταβή) και των τέκνων Ευστρατίου και Ιουλίας Τσιρταβή
217
Έγκριση Δαπανών Προβολής Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Κωνσταντινούπολη, ως Τουριστικού Προορισμού
218
Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος.
219
Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: 'Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού κολυμβητηρίου'
220
Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου: 'Επισκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης'. 
221
Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου: 'Επισκευή ποτιστρών Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξ/πολης και Φερών'.
222
Υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για το έργο: 'Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας'
223
Υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για το έργο: 'Προστασία από διάβρωση της παραλιακής ζώνης Αλεξ/πολης' 
224
Έγκριση μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης του έργου: 'Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων'
225
Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: 'Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης'.(
226
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 'Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης'.
227
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 'Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Απαλού'.
228
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 'Περίφραξη κοιμητηρίου Κίρκης'.
229
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 'Ηλεκτροφωτισμοί οδών Αγγέλου Ποιμενίδη και Αγ. Δημητρίου'.
230
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 'Κατασκευή διαβάσεων αγροτικών δρόμων Δ. Δ. Μάκρης'.
231
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 'Κατασκευή μικρών γεφυρών (τεχνικών) στην κεντρική οδό Μεσημβρίας'.
232
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 'Κατασκευή τεχνικών ομβρίων Δ. Δ. Μάκρης'.
233
Αποδοχή παραχώρησης από την ΕΑΣ ΕΒΡΟΥ, ενός γεωργικού ελκυστήρα
234
Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΕΔ για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή στη Δημοτική Ενότητα Φερών
235
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ( άρθρο 76 Ν.3852/2010)
236
Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν.3852/2010)
237
Έγκριση Τροποποίησης του Κανονισμού Ελεγχόμενης Στάθμευσης
238
Έγκριση της 32/2013 απόφασης του Δ.Σ του 'ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ' που αφορά την ' Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης '
239
Έγκριση της 34/2013 απόφασης του Δ.Σ του  'ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ' που αφορά την ' Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης'
240
Έγκριση της 39/2013 απόφασης του Δ.Σ του  'ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ' που αφορά την 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013'
241
Έγκριση της 22/2013 απόφασης του Δ.Σ του  'ΑΠΟΚΔΑ' που αφορά την 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013'
242
Αλλαγή Ονομασίας- Νέας ονομασίας Οδών και πάρκων
243
Έγκριση Οδοιπορικών  Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου