bara

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 22/04/2013ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις
2. Έγκριση Σύναψης Δανείου με το Τ.Π & Δ ή οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα , για την κατασκευή σφαγείου στις Φέρες (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος )
3. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 ( Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ.)
4. Έγκριση διενέργειας προμηθειών 2013 άνω των 15.000 € (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ.)
5. Έγκριση ανάθεσης διενέργειας προμήθειας «Αντικατάσταση Υδραυλικού Ελαίου και φθαρμένων εξαρτημάτων ανελκυστήρων με ανάθεση», σύμφωνα με τις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ € (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ.)
6. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας συσκευών ασφάλειας ανελκυστήρων ( Εισηγηητής : κ. Γερακόπουλος Χρ)
7. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς Καταλόγους, λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ.)
8. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής Δικαιούχων Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης Α’ Κοινωνικών Βοηθειών (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
9. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα χορηγηθούν το 2013 ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
10. Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτ/σης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας» (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
11. Πρόσληψη στο Δήμο συγγενούς αποβιώσαντος κατά την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
12. Παραχώρηση χρήσης χώρου από το Δήμο Αλεξανδρούπολης στην Ενωση Πολιτιστικών Φορέων Εβρου «Ε.ΠΟ.Φ.Ε», για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας της» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
13. Αποδοχή παραχώρησης ακινήτου της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών ΕΑΣ Εβρου ΣΥΝ. ΠΕ στο Δήμο Αλεξ/πολης για τη στέγαση και λειτουργία του Λυκείου Φερών ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
14. Έγκριση της 61/2013 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έκθεσης εσόδων –εξόδων Α΄Τριμήνου για το έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013» ( Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ)
15. Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης ( Εισηγητής : Γερακόπουλος Χρ.)
16. Τροποποίηση της 314/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών» (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ. )
17. Έγκριση Ανανέωσης Συνδρομών του Δήμου σε ηλεκτρονικές βάσεις ενημέρωσης ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
18. Έγκριση Δαπανών Εκδηλώσεων 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2013' (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
19. Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στην ΤΙΕΔΑ ΑΕ του Δήμου Αλεξ/πολης»( σχετ: το με Αρ. Πρωτ.: Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29.03.2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών) ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος)
20. Εξέταση αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ» για διαγραφή προστίμου αυθαίρετων κατασκευών (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος )
21. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης Κατασκευής ( Εισηγητής : Γερακόπουλος)
3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγ. Ουζουνίδης Γ.).
Τροποποίηση της 586/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Αποδοχής όρων της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ σχετικά με την διέλευση του περιφερειακού δρόμου από τα στρατόπεδα «ΖΗΣΗ» και «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ». (Εισηγ. Δήμαρχος).
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση (Αντικατάσταση Δικτύων Οικισμών)». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρίστηνου και ανάπλαση εξωτερικών χώρων». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
Έγκριση τρόπου εκτέλεσης για την σύνταξη της μελέτης: «Υδραυλική μελέτη Πετάλου» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).
Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) του Δήμου Αλεξανδρούπολης ατις θέσεις «Παππάς» & «Μαυροπόταμος». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αγροτική οδοποιΐα Δημοτικής Ενότητας Φερών». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).
Έγκριση δαπανών επεκτέσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία δύο αιθουσών στο 11οκαι στο 12ο Δημοτικό Σχολείο».(Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Δημοτικής Ενότητας Φερών».(Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή τοίχου περίφραξης νεκροταφείου Καβησού».(Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στον οικισμό Ιτέας». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή παράπλευρων δρόμων Εγνατίας οδού» Φερών Δήμου Αλεξ/πολης. (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
35. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων ( Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γ)
36. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεόδωρος Αγγλιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου