bara

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που θα γίνει στις 25 - 09- 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:
1. Έγκριση εισηγητικής Έκθεσης Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το 2ο Τρίμηνο 2013. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.
2. Ανάκληση και τροποποίηση αποφάσεων ορισμού υπαλλήλων για την υπογραφή Επιταγών, Εντολών Μεταφοράς που εκδίδονται από όλους τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, των Εντολών Πληρωμών Τρίτων που τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, καθώς και των Εντολών Εκτέλεσης Αρχείου Μεταφορών Πίστωσης της Έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.
3. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπ/σης, της Π.Ε Ροδόπης . Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου. 
4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22, Ν. 3614/2007 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΑΛΞΗ» για την Πράξη με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» προϋπολογισμού 3.490.000,00 €.
Εισηγητής : Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Α. Μ. Θ κ. Αναστάσιος Παράσχου. 
5. Έγκριση παραχώρησης Εκθεσιακού Κέντρου Ν. Καρβάλης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης / Π.Ε. Καβάλας στο Επιμελητήριο Καβάλας. Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Γερομάρκος. 
6. Έγκριση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου : «κατασκευή γεφυρών και βελτιώσεων επαρχιακής οδού Νο 9 (Πανεπιστημιούπολη-Γρατινή - Αρριανά) τμήμα γέφυρα Τρελοχείμαρρου με τις προσβάσεις της έως τη συμβολή με την επαρχιακή οδό Ροδίτη – Γρατινή ».
Εισηγητής :Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης κ. Κων/νος Δερνεκτσής. 
7. Έγκριση 2ου Σ.Π. της μελέτης «Κτίριο Κλειστού Γυμναστηρίου – Σκοπευτηρίου Σχολής Αστυφυλάκων Κομοτηνής» ΚΑΕ 1995ΣΕ03100001 (π.κ. 9531001) Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης κ. Κων/νος Δερνεκτσής. 
8.Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης / του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για την υλοποίηση του έργου : «Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης» Εισηγήτρια : Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κα Γεωργία Νικολάου. 
9. Έγκριση: 1) μεταφοράς του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ. ΤΟΞΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 €, από το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 20% με Κ.Α.Ε.: 110000022, στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2013 Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Π.Ε. Ξάνθης, 2) μεταφοράς της πίστωσής του των 15.000,00 € στον κωδικό 110000021 του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΥΜΠΑΝΟΥ Δ.Δ. ΤΟΞΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ». Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Χαϊτίδης και o Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Καλούδης. 
10.Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης / Π. Ε. Δράμας και του Δήμου Δράμας, για την υλοποίηση του έργου: «Μεταφορά νερού για ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα». Εισηγήτρια : Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ανδρονίκη Κεφαλίδου. 
11. Έγκριση άρσης (παύση ) κυκλοφορίας οχημάτων – μηχ/των και παράδοση τους στην ΔΙ.Δ.Δ.Υ (πρώην Ο.Δ.Δ.Υ) η στις υπηρεσίες Υ.Δ Ελέγχου» Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ούστογλου. 
12. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κινητού πράγματος(οχήματος) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στον φορέα διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου’’ Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Κανελάκης. 
13. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Κομοτηνής και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» για την υλοποίηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Σύσταση και Λειτουργία Κέντρου πληροφόρησης του Δικτύου EUROPE DIRECT για την περίοδο 2013-2017». Εισηγητής :Υπεύθυνος του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Σπύρος Αρσενίου. 
14. Έγκριση σχεδίου και σύναψης προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Διδυμοτείχου για την υλοποίηση του έργου:« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΟΥΡΟΥΤΣ ΠΑΣΑ (ΛΟΥΤΡΟ ΨΙΘΥΡΩΝ)» Εισηγήτρια : Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ζουμπουλιά Κουκουβέλα 
15. Έγκριση σχεδίου και σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α.) για την υλοποίηση του έργου: «Τεχνικογεωλογική εξέταση κατολίσθησης στον οικισμό Μάνταινα». Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Χαϊτίδης 
16. 2Έγκριση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από και προς τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εισηγήτρια : Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Μαρία Γκουγκουσκίδου 
17. 2 Έγκριση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από και προς τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγήτρια : Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Μαρία Γκουγκουσκίδου 
18.Έγκριση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από και προς τις σχολικές μονάδες του Δήμου Σαμοθράκης. Εισηγήτρια : Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Μαρία Γκουγκουσκίδου 
19. Έγκριση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (Ε. Μ. Δ.), από και προς τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου .
Εισηγήτρια : Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Μαρία Γκουγκουσκίδου
20. Έγκριση παράτασης συμβάσεων για την μεταφορά μαθητών μέχρι την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου .
Εισηγήτρια : Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Μαρία Γκουγκουσκίδου 
21. Έγκριση παράτασης συμβάσεων για την μεταφορά μαθητών από ταξί, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου . Εισηγήτρια : Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Μαρία Γκουγκουσκίδου 
22. Έγκριση παράτασης συμβάσεων για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης .
Εισηγήτρια : Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Γεωργία Μαραγκού .
23. Έγκριση Ένταξης έργων στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης .
Εισηγητής : Ο Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ.Φώτιος Καραλίδης και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Γης ΑΜΘ κ. Ευάγγελος Σταμπούλογλου.
24. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 233/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το ερευνητικό έργο «Συγκρότηση συλλογής και Μουσειολογική – Μουσειογραφική έρευνα-μελέτη για το Μουσείο Καπνού Ξάνθης», μεταξύ Περιφέρειας ΑΜΘ, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εισηγητής: Ο Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Φώτιος Καραλίδης. 
25. Oρισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε επιτροπή αρμοδιότητας τoυ Oργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κ. Ιωάννης Τελλίδης.
26. Επικύρωση πρακτικών 11ης Συνεδρίασης έτους 2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κ. Ιωάννης Τελλίδης. 
27. Ενημέρωση για την παραλαβή του κτιρίου Μαθητικής Εστίας Ξάνθης από το πρώην Εθνικό Ίδρυμα «Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ». Εισηγητής: Ο Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Φώτιος Καραλίδης. 
28. Συζήτηση σχετικά με την «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ»
Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τρέλλης. 
29. Συζήτηση σχετικά με την «ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ , ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΑΚΡΗΣ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΘΕΡΜΩΝ, ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣΑΣ» Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τρέλλης. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου