bara

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Συνεδριάζει το περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στις 29-03-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
Ορισμός εκκαθαριστών για την λύση – εκκαθάριση των αμιγών επιχειρήσεων τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης, κ. Φώτης Καραλίδης. 

1η Τροποποίηση Προγράμματος ΚΑΠ. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, κ.Κ Καλούδης 

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: « Μακροπρόθεσμο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜΘ με την ΕΕΤΑΑ». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, κ.Κ Καλούδης 

Kήρυξη της περιοχής των μεταλλείων Κίρκης ως «ιστορικού τόπου» και του κτιριακού βιομηχανικού συγκροτήματος ως «βιομηχανικής κληρονομιάς», της Π.Ε. Έβρου. 
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων, κ. Θεόδωρος Πριγγόπουλος. 

Έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, στην Π.Ε. Ξάνθης. 
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Δημήτριος Χαϊτίδης. 

Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντης Ανάπτυξης, κ. Δημήτριος Μανανάς. 

Έγκριση προϋπολογισμού του Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ. Ξάνθης έτους 2012 και έγκριση ισολογισμού-απολογισμού έτους 2011. 
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης, κ. Φώτης Καραλίδης. 

Ανασυγκρότηση πενταμελών επιτροπών του άρθρου 11, Π.Δ. 51/2006 λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων που συγκροτήθηκαν με τις 14/180/6-7-2001 και 13/143/20-6-2011 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντης Ανάπτυξης, κ. Δημήτριος Μανανάς. 

Συναίνεση για το έργο «Αντικατάσταση και Υπογειοποίηση Αρδευτικών Δικτύων του ΤΟΕΒ Ερυθροποτάμου», στην Π.Ε. Έβρου. 
Εισηγήτρια : Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου, κ. Γωγώ Νικολάου. 

Αποχώρηση της Περιφέρειας ΑΜΘ από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΣΤΟΣ-ΜΕΣΤΑ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» - Παραίτηση από την αξίωση επιστροφής καταβληθέντος ποσού». 
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Γιάννης Ξανθόπουλος. 

Δήλωση παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Νικολαίδη ως εκπροσώπου της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Γ.Σ. της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ- Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. 
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του ΔΗΜΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 78.372,00 τμ, στην περιοχή του Δ. Δ. Βώλακα (θέση Στάικου Βρύση) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας. 
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γιώργος Ζιμπίδης. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του αιολικού πάρκου ισχύος 210MW, της εταιρείας ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΕ που τμήμα του, προτείνεται να εγκατασταθεί στον Δήμο Προσοτσάνης (θέση Γερακοβούνι), στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Μικρόπολης, της Π.Ε. Δράμας. 
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ανδρονίκη Κεφαλίδου. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Ανεξάρτητος Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 2,956 MW, στη θέση «Φυτώριο» του Δήμου Ορεστιάδας, της Π.Ε. Έβρου». 
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Σταύρος Βαβίας . 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Ανεξάρτητος Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 2,956 MW, στη θέση «Ασπροχώματα» της Τ.Κ. Νεοχωρίου, του Δήμου Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου». 
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Σταύρος Βαβίας . 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και αποκατάστασης του ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την Έρευνα Δημοσίου Λατομείου Σχιστόλιθων εμβαδού 20.068,25 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Παλιό Χορτοκόπι» στην περιοχή της Δ.Κ. Ελευθερούπολης της Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας. 
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρίας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Ι. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Β.Ε.» για τη συνέχιση εκμετάλλευσης του λατομικού χώρου μαρμάρων έκτασης 48.629,50 τ.μ. στη Θέση «Βαράδια» της Τ.Κ. Ραχωνίου Δήμου Καβάλας, της Π.Ε. Καβάλας. 
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Γερομάρκος. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «Διαμόρφωση και προστασία ακτής Ραψάνης», στο Δήμο Καβάλας, της Π.Ε. Καβάλας. 
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ Παπαδόπουλος Χρυσόστομος. 

Έγκριση 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου», Αναδόχου ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ. 
Εισηγητής: Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Κων/νος Δερνεκτσής. 

Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την βελτίωση της αποδοτικότητας του Αγροτικού Τομέα, της Προσαρμογής Καλλιεργειών και Ζώων σε Ανώτερα Παραγωγικά Επίπεδα καθώς και την Αξιοποίηση Παραπροιόντων στην Περιφέρεια ΑΜΘ. 
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γιώργος Ούστογλου. 

Επικύρωση Πρακτικών 2ης Ειδικής Συνεδρίασης. 
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, κ. Κώστας Μιχαηλίδης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου