bara

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Γιάννης Λακαράκης:Να αξιοποιήσουμε τα βυθοκορήματα της εκσκαφής του λιμανιού


Η ανάδειξη αναδόχου για την εκβάθυνσης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης αποτελεί μια νέα μεγάλη ευκαιρία για την διαμόρφωση της παραλιακής ζώνης, σε μια αναπτυξιακή οντότητα που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης. Όπως είχαμε και παλαιότερα τονίσει, η αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης δυτικά του λιμανιού, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την προστασία της από τους σφοδρούς νότιους ανέμους οι οποίο πλήττουν την περιοχή, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του χειμώνα. Οι μεγάλοι κυματισμοί που δημιουργούνται καταστρέφουν οποιοδήποτε έργο της ακτής, όπως συνέβη με τα έργα που κατασκευάστηκαν παλιότερα, τα ερείπια των οποίων και αποτελούν σήμερα μια θλιβερή εικόνα στο ομορφότερο σημείο της Αλεξανδρούπολης.
Αλλά και τα έργα που σχεδιάζει σήμερα ο Δήμος θα έχουν την ίδια τύχη και θα αποτελέσουν βορά των κυμάτων, εάν δεν κατασκευαστεί ο προσήνεμος μόλος για την προστασία της ακτής.
Παρουσιάζεται λοιπόν άλλη μια ευκαιρία για την κατασκευή ενός λιμενοβραχίονα παράλληλα με την ακτή, σύμφωνα με το σκαρίφημα, συμπληρώνοντας την υπάρχουσα υποδομή, νότια του ναΐσκου του Αγίου Εύπλου.
Για να γίνει αυτό αρκεί να αξιοποιήσουμε τα προϊόντα εκσκαφής της λιμενολεκάνης (βυθοκορήματα) και να τα εναποθέσουμε στο σημείο εκείνο, σε ένα μήκος 200-300 μέτρων.
Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου τα βυθοκορήματα της εκσκαφής μέχρι βάθους 9,5 μέτρων είναι αμμώδη και λασπώδη και δεν ενδείκνυνται για επιχώσεις. Αυτά προβλέπεται να μεταφέρονται και να εναποτίθενται στο βυθό της θάλασσας, ανοιχτά της Μάκρης.
Από το βάθος των 9,5 μέτρων έως το βάθος των 12 μέτρων που θα φτάσει η εκσκαφή, ο πυθμένας είναι κροκαλοπαγής και βραχώδης και θα εξορύσσεται σε μεγάλα τεμάχια που είναι κατάλληλα για ύφαλες (υποθαλάσσιες) και έξαλες (υπερθαλάσσιες) επιχώσεις. Το σύνολο των εκσκαφών προϋπολογίστηκαν σε 2.150.000 μ3 εκ των οποίων τα 300.000 μ3 περίπου είναι κατάλληλα για επιχώσεις. Για την κατασκευή του προσήνεμου μόλου δεν θα απαιτηθούν περισσότερα από 60.000 μ3 βραχωδών βυθοκορημάτων.
Θα μπορούσε μάλιστα, στο πλαίσιο αυτής της εργολαβίας, με μια τροποποίηση της σύμβασης, ένα πολύ μικρό μέρος από τα 17,8 εκατομμύρια του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ΦΠΑ) να διατεθεί για την προμήθεια φυσικών ογκολίθων που θα τοποθετηθούν στον πυρήνα και στην εξωτερική πλευρά για την προστασία του προσήνεμου μόλου. Το ευτύχημα είναι ότι όλες αυτές οι εργασίες, οι τιμές και οι ποσότητες, συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο της μελέτης του έργου. Προβλέπονται δηλαδή 290.000 μ3 επιχώσεις, εκ των οποίων τα 200.000 μ3 θα αποτεθούν για μελλοντική χρήση. Από αυτά μπορούν άνετα να χρησιμοποιηθούν τα 60.000 για την κατασκευή του προσήνεμου μόλου. Προβλέπεται επίσης η προμήθεια 7.600 μ3 φυσικών ογκολίθων για τον πυρήνα και τη θωράκιση των λιμενικών έργων, με την αντίστοιχη τιμή. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα απαιτηθεί η σύνταξη νέων τιμών μονάδος
Έτσι θα δημιουργηθεί και η υποδομή για την κατασκευή στο προσεχές μέλλον κρηπιδωμάτων και μαρίνας στη σημείο εκείνο. Θα έχουμε δηλαδή με ένα «σμπάρο δυο τρυγόνια».
Είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να χαθεί αυτή η μεγάλη ευκαιρία για την Αλεξανδρούπολη και θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί αμέσως η δημοτική αρχή σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένα και τα αρμόδια υπουργεία.
Η ανάδειξη του αναδόχου του έργου
Μετά από επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ολοκλήρωσης εκβάθυνσης λιμενολεκάνης και εκσκαφής διαύλου του λιμένα Αλεξανδρούπολης» ο οποίος πραγματοποιήθηκε εχτές στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία Χριστόφορος Κωνσταντινίδης. Σημειώνεται ότι η εταιρεία αυτή σε Κοινοπραξία με την εταιρεία «Μηχανική ΑΕ», είχαν ολοκληρώσει τις πρώτες φάσεις επέκτασης του λιμένα Αλεξανδρούπολης την περίοδο 1994-2001. Η σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 21.900.000 ευρώ αναμένεται να υπογραφεί εντός των επόμενων ημερών, ενώ το έργο θα πρέπει να παραδοθεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

1 σχόλιο:

  1. Να ακούσουμε επιτέλους και καμιά θέση για την Αλεξανδρούπολη.Έχουμε βαρεθεί τα όχι.Μπράβο κ. Λασκαράκη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή