bara

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Ερώτηση Γεροντόπουλου για τους ανασφάλιστους υπερήλικες παλινοστούντες

Η Ελληνική Πολιτεία από το 1982 και μετά και ιδιαίτερα από το 1990 αντιμετώπισε με ευνοϊκή διάθεση τους παλιννοστούντες ομογενείς από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Πήρε μέτρα για την κατά το δυνατόν επίλυση των προβλημάτων τους. Τα μέτρα αυτά, κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως την απόδοση της Ελληνικής ιθαγένειας, την εξομοίωσή τους με τους
ημεδαπούς, την ασφαλιστική τους κάλυψη, την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Με το Νόμο 1296/12-10-1982 (ΦΕΚ Α’128) δημιουργήθηκε στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) «Ειδικός Λογαριασμός Συνταξιοδότησης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων», από τον οποίο χορηγούνταν σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Χιλιάδες παλιννοστούντες ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ που δεν έπαιρναν σύνταξη από άλλη πηγή, υπάγονταν σ’ αυτή την κατηγορία.
Με το Νόμο 4093-2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-επείγοντα μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2016» που ψήφισε η Ελληνική Βουλή, αλλάζουν οι διατάξεις του Ν.1296/12/19/1982, με αποτέλεσμα χιλιάδες ομογενείς (35.000 σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού) να χάνουν την σύνταξη όσο και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.
Αναλυτικά, με τις παραγράφους 5α και 5β της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ «ρυθμίσεις για τον ΟΑΕΔ-ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας», ορίζεται ότι η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν.1296/1982(α’128) καταβάλλεται εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις : «δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού» (παράγραφος 5α της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ) και «διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι έτη(20) πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότησης τους» (παράγραφος 5β της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ).
Σύμφωνα με τις παραπάνω ρυθμίσεις το μεγαλύτερο μέρος των υπερηλίκων παλιννοστούντων ομογενών από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ χάνει την σύνταξη και την υγειονομική τους περίθαλψη.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μόνιμα στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν 350.000 ομογενείς μας, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων (περίπου το 90%) ήρθε κατά την περίοδο 1994-2006. Κατά συνέπεια περίπου 35.000 ομογενείς υπερήλικες με την επίμαχη νομοθετική ρύθμιση δεν θα πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
Οι άνθρωποι αυτοί, γεύτηκαν για δεύτερη φορά τη προσφυγιά σε δυο γενιές, αφού οι πρόγονοί τους, κυρίως Πόντιοι, έπεσαν θύματα της «εθνοκάθαρσης» που έγινε σε βάρος των Ελλήνων και Αρμενίων από την πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία την περίοδο 1914-1922. Σήμερα, έχοντας ήδη υποστεί αφόρητες κατά καιρούς ταλαιπωρίες, υφίστανται μια ακόμη.
Ως Ελληνική Πολιτεία πρέπει να αλλάξουμε άμεσα το Νόμο βοηθώντας αυτούς τους ανθρώπους να ζήσουν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1) Εάν προτίθεται να αλλάξει τον χρόνο διαμονής στην Ελλάδα από είκοσι(20) σε δέκα(10) έτη. 
2) Εάν προτίθεται να εγκριθεί ως μέτρο ασφαλείας ισοδυνάμου μέτρου, η περικοπή της καταβολής σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες που δεν μένουν μόνιμα πια στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί πχ. Με την υποχρεωτική παραλαβή αυτοπροσώπως της σύνταξης μέσα στον τρίμηνο. 
Ο ερωτών Βουλευτής
Κυριάκος Γεροντόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου