bara

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Σαμοθρακίτικη Ντοπιολαλιά

Γράφει η Άννα Δεληγιάννη-Τσιουλπά
Τι γέντι μι τς ΕΡΤις;
-Σταατγού η τηλιόρασής παίζ;
--Δε παίζ΄ας ντη παίξ’ η Τζαμπνουγιώρς!
Τι τσι κάναν κι βλέπουμ μάβαα ;
-Δε τά ‘μαθις,η Σαμαράς γείπι να κλείσ’, γιατί λέει
οι γ’ ΕΡΤις μας φίαν σ’ τση ψείας ντου γίσκου!
-Αα,πού μπε να ντου πω,Αντουνούδ’, έχ’ κι αθώωπ’ απ’ δεν εχ’ κάντιμπουτα κι βλέπ’ μον’ κανέ νέου,κι μας τόκουψις κι έευτου;
Ας γείσι καλά μπαμπάμ, μου δεν έχουμ’ τα κούτσια σ’ να τέεχουμ’ σα θελς μαθέμ κι καταλαβαίνς τι έκανις ντου κουσμάκ’ πάνι ξιπάτουσι τα μάβαα κι βάλι να βλέπουμ’ τίπουτα γιατί αα ξανάρτ η γι ώρα σ’ ,κι αα πας απού κι απ’ γήρτις!
-Μμ,καλότχ’, ισένα αα ν’ ακούσ’ ,αα λύσ’ ντου σκύλου κι αα σι δέσ’.Κάλα,μουρήη,παλαβώθκις;
-Δεν-ι παλαβώθκα ντιπ,έδια αα πάου τιλέφουνου κι αα ντου πω ,ιγώ κάθουμ’ σ’τς Σαμουθράκ’πληώνου για τς ΕΡΤις κι δε βλέπου καλά κι πήα κι νόβα κι συ μι τς παλαβάδις απ’ κάνς όπους γείπι κ’η μπάρμπα Μητσουτάκς αα πέις μουναχός !
-Ιιι ,άιντι πάς κ’ισύ ,γι άκσι αα ν΄ αντλουγήισ’ ντου προυθυπουργό μας!
-Σταατγού ικιός μας αντλουγά κάθι μία κι ντου βγάζουμ’ σα ντου καλύτιου κ’ιγώ απ’ αα πω ντ’ αλήθγεια, πειάζ;
Έδια τηλιφουνώ ,σα θελς κάτσι ν’ακούις!
Ελα πγοιος ένι;
Ιγώ πγοια γείμι;Ιγώ γείμι απ τ’ Σαμουθράκ’ κι θέλου να πω σντου κυρ’Αντών’να συννουέτι ,κουμάτ’-κουμάτ ,γιατί αα του πάου του φτινάδ.
-Τι μου λέτε κυρία μου;
-Έευτα απ’ σι λέγου να παρουσιαστεί η γ’ίδγιους ,τι, μι τα χιιτίσματα αα κάνουμ χουργιό κι να μας πει γιατί δε σκέφκι τι έκανι,γι δεν-ι μιγάλνι ακόμα!Τι κουσνίζ΄πία,δώθι κι στώων’ κι ανταμών’ κι τς άλλ’ για τα μάτγια, κι μεις αα πάουμ τα βνα;
-Μισό λεπτό να μιλήσετε στον κύριο Σαμαρά.
-Άκστα,αα ντου κβινγιάσου.
-Γεια σας,τι κάντι,καλά;
-Καλά ,τι θα θέλατε;
-Θα θέλαμ’ να μη βλέπουμ’ μάβρις ουθόνις ,σων’ γούλα τ’ άλλα τα μάβαα!
-Αυτό προσπαθώ ,υπομονή.
-Προυσπαθείτι μουου .
-Έχετε αγελαδίτσα;
Έχου για,κι μουσχαρίτσα κι αγιλαδίτσα ,ξέουμ πού ντ’ απείκασις!
-Σταατγού ,δε δώων΄τ΄αυτί τ!
-Να μη σι τόλιγα!
-Οι γ ΈΡΤις λεν’απ’ φάγαν πουλλές πάαδις γι άαυτου μιρκές δημουσιουγράφ’ βάζαν κι βγάζαν τα μάτγια τς ,μνια γαλάζια,μνια πάάσνα .
Κι σα θελ’ οι γ ικπουμπές ,γήνταν λέει σα να παγαίναμ συναυλία!Κι καθόμασταν σντου καναπέ κι ακούγαμ μνια ώρα συστάσεις κι χαμένα κι σια τα μσα βάζαν μπρος!Κάλα ιπειδή γέευαν 40-50 000 ιβρώ έπιιπι να τα δώσουμ;Να έυτα κ’έευτα μας γουνατίσαν.
Ακούστι βρε καλά πιδγιά ,αφήστι τς ιξυπνάδις ,γιατί μι μσα κι μι κουτλά δε γιρμουβγαίν’ οι πάαδις.Μας βάλιτι σι κατουχή ,τέεχουμ κι δε τα σώνουμ
Κι απ’ τς τρόικις κι σιαδώ γούλου κι μιτανιώνουμ!
-Πετς να μην αλλάξ΄κι τ’όνουμα ,άκσι ΝΕΡΙΤ, γιατί όσου να του κάνουμ ιστουρικό αα πιθάνουμ!ΕΡΤ,να πααμείν’ γιατί έγραψι ιστουρία!
-Άα,ιξυπνάδις Σταατγού, πού τα ξερς ισύ;
-Τα ξέου ,ακούγου κανέ κι μαθαίνου.Μι τούτανα κι κεί νανα αα καταντήσουμ κι ντου Κουσταντίνου Παλιουλόγου, Κώτσου Παλιουκουβέντα!
-Μπράβου,κατ’ πάει να γεν’ ,θαείς κι αα σκουθούμι απ’ τς καναπέδις!
-Αμήν κι πότι!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου