bara

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόσληψη ενός Ψυχιάτρου και ενός Νοσηλευτή στο ΟΚΑΝΑ Αλεξανδρούπολης

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία του και των Θεραπευτικών Μονάδων του, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ρέθυμνο, Ρόδο, Λαμία, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Κατερίνη, Κέρκυρα, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Καλαμάτα, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς Π.Ε καιΝοσηλευτές/τριες Π.Ε. ή Τ.Ε., υπό καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.
Οι θέσεις ανά πόλη κατανέμονται ως εξής:
Αττική
Έντεκα (11) Ιατροί Ψυχίατροι Π.Ε.
Έξι (6) Νοσηλευτές/τριες Π.Ε. ή Τ.Ε.
Θεσσαλονίκη
Δέκα (10) Ιατροί Ψυχίατροι Π.Ε.
Τέσσερις (4) Νοσηλευτές/τριες Π.Ε. ή Τ.Ε.
Πάτρα (Ρίο)
Ένας (1) Νοσηλευτής/τρια Π.Ε. ή Τ.Ε.
Ρέθυμνο
Ένας (1) Νοσηλευτής/τρια Π.Ε. ή Τ.Ε.
Ρόδος
Ένας (1) Νοσηλευτής/τρια Π.Ε. ή Τ.Ε.
Λαμία
Ένας (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε.
Λιβαδειά
Δύο (2) Ιατροί ειδικότητας (Ιατρός Ψυχίατρος)
Χαλκίδα
Ένας (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε.
Κατερίνη
Ένας (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε
Κέρκυρα
Ένας (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε
Καβάλα
Ένας (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε
Αλεξανδρούπολη
Ένας (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε.
Ένας (1) Νοσηλευτής/τρια Π.Ε. ή Τ.Ε.
Κομοτηνή
Ένας (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε.
Ένας (1) Νοσηλευτής/τρια Π.Ε. ή Τ.Ε.

Καλαμάτα
Ένας (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:
1) Βιογραφικό σημείωμα.
2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.
3) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλων σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
4) Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
5) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, όπως: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τυχόν δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
6) Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε ενδιαφερόμενου (π.χ. αντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας ή αποδεικτικά γνώσης της, αντίγραφο πιστοποιητικών Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ κ.λ.π.).

ΕΠΙΛΟΓΗ
Η τελική επιλογή θα γίνει από 3μελή Επιτροπή Επιλογής. Η Επιτροπή δύναται να καλεί τους ενδιαφερόμενους σε συνέντευξη. Σε αυτή
τη διαδικασία καλούνται να συμμετάσχουν μόνο όσοι εκ των ενδιαφερομένων, κατά την κρίση της Επιτροπής, πληρούν τις προϋποθέσεις και ταυτόχρονα συγκεντρώνουν, συγκριτικά, τα περισσότερα προσόντα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα στα τηλέφωνα 210-8898234, 242, 236 και 233 και ώρες 10:00 έως 13:00.

Το ειδικό έντυπο αίτησης (κοινό για όλες τις προσκλήσεις) μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας εδώ

e-dimosio

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου