bara

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

‘’Master Plan‘’ Λιμανιών: Επιβεβλημένη ή πονηρή η νομοθετική τους ρύθμιση;


    Με την οριακή πλειοψηφία, 151 «υπέρ» (114 «κατά» και 13 «παρών» επί 278 ψηφισάντων), ψηφίστηκε, την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, με ονομαστική ψηφοφορία η τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας που επικυρώνει με νόμο τις αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), από το 2002 έως το 2012, με τις οποίες είχαν εγκριθεί τα Master Plan των λιμανιών της χώρας.
Το 2001, στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, υπήρξαν πολλές

νομοθετικές πρωτοβουλίες για πολλούς τομείς. Μια από αυτές, ο νόμος 2932/2001 έθιγε εκτός των άλλων και θέματα «λιμενικής πολιτικής». Έτσι:
· Δέκα (10) Λιμενικά Ταμεία μετατράπηκαν σε Οργανισμούς Λιμένα Α.Ε
Επιπλέον των Οργανισμών Λιμένα Α.Ε του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, δημιουργήθηκαν αντίστοιχοι και στα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Ηρακλείου, Ηγουμενίτσας, Κερκύρας, Πάτρας, Βόλου, Ελευσίνας, Λαυρίου και Ραφήνας.
· Δημιουργήθηκε, η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.)
Η Ε.Σ.Α.Λ, ένα δεκατριαμελές διυπουργικό όργανο, με Πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας . Μια από τις αρμοδιότητες της είναι και «η έγκριση, αναθεώρηση / επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης των λιμένων των καλουμένων διεθνώς «Master Plan»
· Συστάθηκε, νέα Γενική Γραμματεία στο Υπουργείο Ναυτιλίας, η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.)
Κύριος σκοπός της, ο σχεδιασμός και η χάραξη της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής και η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμενων.
***
Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του πρώτου «μνημονίου» (Ν.3845/2010), μας ήρθε και το δεύτερο, ο Νόμος 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α 1-7-2011) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», το καλούμενο και «μεσοπρόθεσμο»,.
Με αυτό το νόμο (άρθρο 1) συστάθηκε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ) Α.Ε στο οποίο μεταβιβάστηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκε εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
Σε εφαρμογή λοιπόν των διατάξεών του, η Διυπουργική Επιτροπή αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων, με την 195/27-10-2011 Απόφασή της (ΦΕΚ 2501 Β /4-11-2011) μετέφερε στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ Α.Ε, και τις μετοχές των 12 Οργανισμών Λιμένα Α.Ε. καθώς και τα πλήρη δικαιώματα ψήφου.
Προφανώς, τα 12 μεγάλα λιμάνια δεν ικανοποιούσαν τις ανάγκες (ποιων άραγε;) και η Διυπουργική Επιτροπή συνέχισε με την 218/13-8-2012 Απόφασή της (ΦΕΚ 2322 Β /13-8-2012) μεταφέροντας στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ Α.Ε, ακόμη είκοσι τρία (23) λιμάνια, κυρίως τουριστικά και μαρίνες, δηλαδή αυτά με «επενδυτικό» ενδιαφέρον. Δυστυχώς το θέμα λιμάνια δεν τελειώνει εδώ…
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που υπέγραψε εσπευσμένα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την Παρασκευή 7-9-2012, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβούλιου, και η όποια δημοσιεύτηκε αυθημερόν στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 175 Α / 7-9-2012), και στα 12 λιμάνια που λειτουργούν ως Οργανισμοί Λιμένα ΑΕ, καταργείται το ελάχιστο ποσοστό το οποίο πρέπει να κατέχει το Δημόσιο, ανοίγοντας το δρόμο για την πλήρη ιδιωτικοποίησή τους.
*** Μετά από όλα αυτά που έγιναν για τα λιμάνια δεν είναι λογικό να προβληματίζεται το μισό Ελληνικό Κοινοβούλιο και φυσικά κάθε σκεπτόμενος πολίτης με την κατάθεση της τροπολογίας, σύμφωνα με την οποία επικυρώθηκαν από τη Βουλή όλα τα Master Plan των λιμανιών τα οποία εγκρίθηκαν από την ΕΣΑΛ, την περίοδο 2002-2012 ;
Η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), την περίοδο 2002-2012, με βάση το Ν. 2932/2001 (άρθρο δέκατο ένατο), δεν όφειλε να δημοσιεύει σε ΦΕΚ τις εγκριτικές της αποφάσεις για τα ‘Master Plan’ των λιμανιών όπως για παράδειγμα προβλεπόταν ρητά (άρθρο 21 Ν. 2971/2001 ) για τις ‘Ζώνες λιμένα’. Άλλωστε σε κάθε περίπτωση το μείζον (Ζώνη λιμένα) καλύπτει και το έλασσον (Master plan).
Με την τροπολογία η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), μετατρέπεται από εγκριτικό όργανο, που την ήθελε ο Ν. 2932/2001, σε γνωμοδοτικό.
Γιατί επί μια δεκαετία δεν υπήρξε καμία, νομοθετική πρωτοβουλία να ρυθμιστεί το θέμα της δημοσίευσης η μη των εγκριτικών αποφάσεων της ΕΣΑΛ σε ΦΕΚ ,αλλά αυτό έγινε στην μεταμνημονιακη εποχή (άρθρο 207 Ν. 4072/2012) ;
***
Δεν ήταν τυχαίος ο θόρυβος που έγινε για αυτή την τροπολογία. Το θέμα δεν είναι τόσο απλό όπως εκ πρώτης όψεως φαίνεται. Ένα ακόμη κομμάτι μπήκε στο πάζλ «λιμάνια».
Στην μετα-μνημονιακή εποχή, όπου όλη η Δημόσια Περιουσία αξιοποιείται ή παραχωρείται ή εκχωρείται ή νοικιάζεται, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε.
Όλα είναι πιθανά….
Αλεξανδρούπολη 21 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υποναύαρχος ΛΣ (ε.α)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου