bara

Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

Πρόσκληση 16ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που θα γίνει στις 29 – 10 - 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:
1.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: Διαδριατικός αγωγός φυσικού αερίου (ΑΦΑ) και συνοδευτικές εγκαταστάσεις.
Εισηγητής: O υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε Ροδόπης κ. Νικόλαος Λαζαρίδης .
2.Επανακαθορισμός ειδικότητας για τη μη καλυφθείσα μία(1) θέση Ι.Δ.Ο.Χ., με την αρ.ΣΟΧ2/2013 Ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
Εισηγητής : o Γενικός Δ/ντης της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Γκαράνης Αριστοτέλης.
3.Έγκριση εισηγητικής Έκθεσης Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το 3ο Τρίμηνο 2013.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.
4.Έγκριση 6ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου. 
5.Aποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου «AGROLESS BUDGET» / ‘Κοινές στρατηγικές καθοδηγούμενης άσκησης αγροτικών δραστηριοτήτων για την εφαρμογή χωρικά διαφοροποιημένης γεωργίας μειωμένων εισροών’. Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ως φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου. Εισηγητής :Υπεύθυνος του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Σπύρος Αρσενίου. 
6.Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου «GIMME SHELTER» / Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups. ‘ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΠΑΙΔΙΩΝ)’ Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ως φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου. Εισηγητής :Υπεύθυνος του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Σπύρος Αρσενίου. 
7.Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου «I PARTICIPATE» / ‘Immigrants Political Awareness Raising Through Instruments for CItizenship and Participation AcTivitiEs’. Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ως φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου. Εισηγητής :Υπεύθυνος του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Σπύρος Αρσενίου. 
8.Ανασυγκρότηση πενταμελών επιτροπών του άρθρου 11 του Π.Δ 51/2006 που συγκροτήθηκαν με τις υπ΄αριθμ. 13/143/20-06-2011 και 14/180/6-7-2013αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου . Εισηγήτρια :Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού κα. Αντωνία Κοροβέση. 
9. Eγκριση δρομολογίων με παράταση ή τροποποίηση μεταφοράς μαθητών Β΄/θμιας και Α/θμιας εκπαίδευσης της Π.Ε Καβάλας, με ταξί από 11/9/2012. έως 30/6/2013. Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Γερομάρκος 
10.Eγκριση τροποποίησης της αριθμ 238/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ για την παράταση των συμβάσεων για τη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε Ξάνθης . Εισηγήτρια :Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Γεωργία Μαραγκού . 
11.Έγκριση ένταξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013», συνολικού προϋπολογισμού 280.000,00 €, στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2013 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ (Έσοδα τελών αδείας & μεταβίβασης αυτοκινήτων-οχημάτων). Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Χαιτίδης 
12.Εγκριση διαδικασίας για πρόσληψη πέντε (5) συνεργατών με σύμβαση έργου από την ΠΑΜΘ, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΛΠΙΖΩ».
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά 
13.Εγκριση Υποβολής Πρότασης Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», με Άξονας Προτεραιότητας 3: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Π-ΑΜΘ»,της Θεματική Προτεραιότητα 23: «Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί»,της πρόσκλησης 84 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Τσαλδαρίδης. 
14.Επανεξέταση γνωμοδότησης του έργου:«Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου με την ονομασία «ΑΧΛΑΔΑ» στις θέσεις Αχλάδα- Δροσοτόπι των Δήμων Σουφλίου Π.Ε Έβρου και Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης. Εισηγητής : O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Σταύρος Βαβίας 
15. Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ξυλαγανής».
Εισηγητής :Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης κ. Κων/νος Δερνεκτσής. 
16.Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή αγωνιστικού χώρου στίβου και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Σαπών». Εισηγητής :Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης κ. Κων/νος Δερνεκτσής. 
17.Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την υλοποίηση των έργων: «Κατασκευαστικές εργασίες Μουσείου Αγροτικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ιάσμου» και «Προμήθεια εξοπλισμού Μουσείου Αγροτικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ιάσμου». Εισηγητής :Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης κ. Κων/νος Δερνεκτσής. 
18.Έγκριση Πρότασης Ένταξης έργου στον Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»: «Ποδηλατική διαδρομή σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου της Π.Ε. Δράμας» στην ανάλογη δράση της ενεργούς 3ης πρόσκλησης του Άξονα 4 της Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ. Εισηγήτρια :Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ανδρονίκη Κεφαλίδου. 
19.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της ΧΙΩΝ Κοιν.Σ.επ. για την λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού κατά την χιονοδρομική περίοδο 2013-2014.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος .
20.Επικύρωση πρακτικών 12ης και 13ης Συνεδρίασης έτους 2013, του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κ. Ιωάννης Τελλίδης. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου