bara

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

ΕΠΚΕ: Θετικές αποφάσεις για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα από τα Ειρηνοδικεία του Έβρου

Τώρα είναι η ώρα της αντίστασης. Η ώρα της συμμετοχής. Μην μείνεις πίσω!»
Απολογισμός δράσης της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Έβρου σχετικά με τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα του Ν/3869/2010 στα πλαίσια του απολογισμού των δράσεων της ΕΠΚΕ στην Γενική Συνέλευση της 2ας Δεκεμβρίου 2012

Η 'Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Έβρου είναι ένας πιστοποιημένος φορέας που συνδράμει σύμφωνα με το Ν. 3869/2010 τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα στην προσπάθεια τους να ρυθμίσουν τις οφειλές τους κυρίως προς τα πιστωτικά ιδρύματα με την διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Από τον Μάιο του 2011 έχει οργανώσει ομάδα εθελοντών συνεργατών από οικονομολόγο, τραπεζικό και δικηγόρους που βοηθούν τους πολίτες μέλη της στην διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τις Τράπεζες .
Στα γραφεία μας στην οδό Μπουμπουλίνας αριθμό 6 , κάθε μέρα από τις 10 έως στις 12 και αν χρειασθεί κατόπιν ραντεβού και άλλες ώρες , οι συνεργάτες εθελοντές νομικοί ενημερώνουν τους πολίτες για τις δυνατότητες που παρέχει ο νόμος για ρύθμιση των οφειλών τους .
Μέχρι σήμερα πάνω από 400 οφειλέτες από όλο τον Έβρο έχουν έρθει από τα γραφεία και ενημερώθηκαν από τους συνεργάτες της ΕΠΚΕ. Επίσης πάνω από 250 αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού έχουν σταλεί στις Τράπεζες για να ρυθμισθούν βάσει του Ν. 3869/2010 και περίπου 50 περιπτώσεις είναι στο στάδιο της επεξεργασίας ή εκκρεμούν επειδή αναμένονται πρόσθετα δικαιολογητικά.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι πιστωτές (Τράπεζες) δεν ανταποκρίθηκαν στις ρυθμίσεις των δανείων με την διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού , μειώνοντας την μηνιαία δόση , μείωση του επιτοκίου , αύξηση της διάρκειας του δανείου και την μείωση του χρέους ( κούρεμα της οφειλής). Συνεχίσουν να επιμένουν στα υψηλά επιτόκια 15%-18% των πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων , με διάρκεια μέχρι 5 χρόνια και για τα στεγαστικά δάνεια με επιτόκια από 4% έως 9% . Για κούρεμα δε της οφειλής ούτε λόγος .
Οι υπερχρεωμένοι οφειλέτες αναγκαστικά προσφεύγουν στα Ειρηνοδικεία για να λύσουν το πρόβλημα τους όπου βέβαια επιβαρύνονται με τα έξοδα της Δίκης .
Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 100 οφειλέτες μέλη της ΕΠΚΕ , μετά την διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού έχουν καταθέσει αιτήσεις ρύθμισης στα Ειρηνοδικεία του Νομού μας.
Ο ορισμός των δικών γίνεται σε 8 έως 10 μήνες , αλλά έχουν αναβληθεί πολλές υποθέσεις ή λόγω της αποχής των δικηγόρων τον χειμώνα του 2012 ή πρόσφατα λόγω της απεργίας των δικαστών .
Έχουν εκδοθεί 40-50 αποφάσεις σε όλο τον Νομό και 8 αποφάσεις που χειρίσθηκαν οι νομικοί σύμβουλοι συνεργάτες της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Έβρου .
Ακολουθεί περίληψη των υποθέσεων και των αποφάσεων που ελήφθησαν από τα ειρηνοδικεία:
1. ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ιδιωτικός υπάλληλος με σύζυγο αγρότη , με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 538 € .
· Συνολικό χρέος: 32.467,83 ευρώ από πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια .
· Περίληψη της απόφασης :
· Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 50,00 ευρώ περίπου μηνιαίως και συνολικά 2419,10€ .
· Το υπόλοιπο του χρέους 30.078,73€ ( 92,56%) θα διαγραφεί, αφού λήξει η τετραετία .
· Το Δικαστήριο απήλλαξε από την εκποίηση το 37,50% του διαμερίσματος ,που είναι κύρια κατοικία της οφειλέτριας , με την μητέρα της να έχει 25% , τον αδελφό της το υπόλοιπο 37,50% και που προέρχεται από κληρονομία του αποθανόντος πατέρα και συζύγου .
· Επίσης απήλλαξε από την εκποίηση ενός αγρού 3.000 τ.μ. αξίας κτήσης ( το 2010) 1,650€ και ΕΙΧ παλαιότητας 29 ετών , που λόγω της εμπορικής τους αξίας δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση.
2.ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Συνταξιούχος στρατιωτικός με μηνιαίο εισόδημα 1.851,51 ευρώ και με σύζυγο μη εργαζόμενη και με προβλήματα υγείας . 
· Συνολικό χρέος: 337.075,25 ευρώ, από στεγαστικά δάνεια , πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια , από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ( στεγαστικό δάνειο και μικροεπισκευών) και από λοιπές τράπεζες .
· Περίληψη της απόφασης :
· Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 931,31 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 44.712 € και μετά από την τετραετία για την διάσωση της κύριας κατοικίας 85.000€ και μηνιαίως, το ποσό των 442,70 ευρώ σε 192 δόσεις .
· Υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων .
· Θα εκποιηθεί η Β' κατοικία σε χωριό και το 50% εξ αδιαιρέτου αγρού 15 στρεμμάτων περίπου .
· Δεν εκποιείται ΕΙΧ αυτοκίνητο 6 ετών, 2.000 κ.ε.
· Το υπόλοιπο ποσό που θα παραμείνει μετά από τη καταβολή των 48 δόσεων , από την καταβολή των 85.000 της προστασίας της κύριας κατοικίας και εκποίησης των ακινήτων θα διαγραφεί .
3. ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Στρατιωτικός με μηνιαίο εισόδημα 1.151,59 ευρώ και σύζυγο άνεργη και νήπιο παιδί . 
· Συνολικό χρέος: 24.571,78 ευρώ από πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια.
· Περίληψη της απόφασης: 
· Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 100,00 ευρώ και συνολικά 4.800€ 
· Το υπόλοιπο του χρέους των 19.771,78 ευρώ( 80,47%) μετά την λήξη της τετραετίας θα διαγραφεί. 
4. ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Συνταξιούχος εκπαιδευτικός με εισόδημα 2.030 ,διαζευγμένος . 
· Συνολικό χρέος: 159.779,00 ευρώ από στεγαστικό δάνειο , πιστωτικές κάρτες ,καταναλωτικό δάνεια και από δάνειο μικροεπισκευών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων . 
· Περίληψη της απόφασης: 
· Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 1.430,00 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 68.840€ και για την διάσωση της κύριας κατοικίας αξίας 51.000€ , το ποσό των 265,63 ευρώ σε 192 δόσεις αφού λήξει η τετραετία . 
· Το υπόλοιπο του χρέους των 40.140€ ( 25,12%) θα διαγραφεί . 
· Ο οφειλέτης λόγω της πρόσφατης μείωσης της σύνταξης του κατά 10% ακόμη , της επιβολής πρόσθετου φόρου 5.000 ευρώ έχει καταθέσει την προβλεπόμενη από τον νόμο 3869/2010 αίτηση μεταρρύθμισης για μείωση της μηνιαίας δόσεις κατά 400 ευρώ περίπου . 
5. ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Στρατιωτικός , με μηνιαίο εισόδημα 1.256,86 ευρώ, με σύζυγο άνεργη και ένα παιδί.
· Συνολικό χρέος: 80.909,80 ευρώ, από στεγαστικό δάνειο , πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια.
· Περίληψη της απόφασης: 
· Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 356,86 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 17.129,28€ και για την διάσωση της κύριας κατοικίας αξίας 42.500€ , οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 221,35 ευρώ σε 192 δόσεις , αφού λήξει η τετραετία. 
· Εξαιρεί από την εκποίηση αγρούς μικρής αξίας , οι οποίο λόγω της εμπορικής του αξίας του δεν κρίνονται πρόσφοροι προς εκποίηση. 
· Το υπόλοιπο του χρέους των 21.279,81€ ( 26,30%) θα διαγραφεί . 6.ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Στρατιωτικός , με μηνιαίο εισόδημα 1.281,30 ευρώ, με σύζυγο άνεργη και δύο παιδιά. 
· Συνολικό χρέος: 202.649,66 ευρώ, από στεγαστικό δάνειο , πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια και στεγαστικό δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων . 
· Περίληψη της απόφασης: 
· Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 381,30 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 18.302,40€ και για την διάσωση της κύριας κατοικίας αξίας 68.000 € , το ποσό των 354,10 ευρώ σε 192 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία. 
· Υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων . 
· Το υπόλοιπο του χρέους των 116.347,26€ ( 57,41%) θα διαγραφεί . 
7. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Συνταξιούχος ΙΚΑ και Γερμανίας , με μηνιαίο εισόδημα 1.546,91,00 ευρώ. 
· Συνολικό χρέος: 20586,31 ευρώ από πιστωτική κάρτα
· ΑΠΟΦΑΣΗ δικαστικού συμβιβασμού : 
· Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 200,00 ευρώ άτοκα ( συνολικά 9,600€) και για μία 4ετία θα καταβάλλει μηνιαίως 224,69€ έντοκα , με επιτόκιο 1,75% αντί του αρχικού 11,75% και αφού λήξει η οκταετία θα διαγραφούν το υπόλοιπο ποσό της οφειλής και οι λογισθέντες τόκοι. 
8. ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Υπάλληλος σε εταιρεία με σύμβαση αορίστου χρόνου με μηνιαίο εισόδημα 954,36 ευρώ και με σύζυγο μη εργαζόμενη χωρίς παιδιά και με μίσθωση κατοικίας 230 € . 
· Συνολικό χρέος:134.481,08 ευρώ, από στεγαστικό δάνειο και καταναλωτικά δάνεια . 
Περίληψη της απόφασης: 
· Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 7.200 € . 
· Θα εκποιηθεί η κατοικία σε χωριό επειδή δεν ήθελαν να την προστατέψουν με ποσοστό ιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου και εμπορικής αξίας 55.000€ ( το 50% 27.500€) , 
· Δεν εκποιούνται δύο αγροί έκτασης 6 και 3,50 στρεμμάτων και με ποσοστό συνδιοκτησίας 16,67 % και 18,50% αντίστοιχα . 
· Το υπόλοιπο ποσό (99.781,62€ και ποσοστό 74,20% ) που θα παραμείνει μετά από τη καταβολή των 48 δόσεων και από το προϊόν ( εκποίησης αξίας 27.500€) θα διαγραφεί . 
Φίλες και φίλοι η κατάσταση δεν αλλάζει με κριτική από τον καναπέ, περιμένοντας άλλοι να αντιδράσουν για εμάς. Χρειάζεται σήμερα να γίνουμε ενεργοί πολίτες, συμμετέχοντας στις δράσεις της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Έβρου. 
ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΚΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου