bara

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

Σαμοθρακίτικη Ντοπιολαλιά

Γράφει η Άννα Δεληγιάννη-Τσιουλπά
Η βασλόπτα τς Βαανιώς
Γιένα βραδ η Γιωρς μι ντη Κσούδα θέλα παν στου νυχτέρ σ’τς Βαανιώς.
Ντύθκι η Κσούδα κι απάντιχι, πεκ η Γιωρς δεν-ι κνιένταν απ’ ντου ντόπου τ’.
-Μάιντι Γιώρ σήκου, κ’να γίνει τα ούχα σ’ , πίασι η γι ώρα , αα πάμι, γιαα του μιτάνιουσις;-Ναα α δγιώ. Μουρή, καλά που να πάμι, απόψι βίικις ;
Απόψι, πουου-του-χουου-νιά;
-Άιντι ως πότι κανς του ναμάζι σ’ ιγώ συννουήθκα μι ντ’ Βαανιώ κι γίπι κιόλας να πάμι κουμάτ νουίς να βάλουμ κι λιόφλα σ’ντη στγια να δγιούμι ντ’ τύχ μας.
Έχ κι βασλόπτα καμουμέν’, στουλσμέν’, κι αα ντη κοψ.
-Καλά τς Βαανιώς ντ βασλόπτα αα φάμι, ιμίς δεν έχουμ;
-Κιο καμένι δεν έχουμ, δεν έχουμ .
Καλά γούλι μία τι πουλέμας ;
-Πουλέμουμαν,πουλέμουμαν, μ’ άιντι καν ντη δλια σ’, κειν’ κάικι .Η λουβγιάρς η φούρνους …κατουρμένους γήνταν .
Έβαλα έβαλα κουτσίνια, έκαψ,ι μ’τι να ντου κάνου γήρτι κειν κι γένκι σα του τγάν’.
Άιντι σήκου σών’ η γι εξέτασ’.
Καμνιά βουλά ντύθκι η Γιώρς κι κ’νήσαν.
Όντι απουσουθήκαν σ’τς Βαανιώς μι του φανάρ, βλέπ απ’ όξου ντ Βαανιώ ,βουρλίζνταν σιαδώ σιακί.
-Κι ο α νεχς δλια ,λέει η Γιώρς
Όχ’ οχ’, μου μπήτι, ένι μέσα η Δμήτηης , σας απαντέχουμ για.
Καμνιά βουλά πήι χαμπάρ κι η νκουκύρς βγαίν σ’ντ πόρτα μι τα καλτσούνια .
-Λάτι , λάτι.
-Πού ένι η Βαανιώ ,θέλαν να πουν τι πουλμά …
-Σιακνά ένι…
Άιντι μουρή έλα , δένι σουθήκαν οι δλιες , απ του προυί παλεύς,
αα ν’έρτ η γι άη Βασίλς κι α σι βήι να λιέσι μες στ’ απουσκότ’, άιντι σμαζώχκι. 
-Έρχουμ- έρχουμ κάτσιτι.
Σα νι κάτσαν σέμπκι σι κουμάτ κι η Βαανιώ.
Πίγι γίσια σντου ντουλάπ κι πήει του μπουκάλ. Βάζ κι τα πουτιούδγια σντου δίσκου τα γίφιι χάπα- χάπα,κι τσι κίασι. Σκών του πουτήρ η Γιώρς του τνάζ , κουκνίσαν τα μάτια τ’ ξιουκατάπνι ΄γιρμόβηξι κιόλας. Παίρν του πουτήρ η Κσούδα ,μόλις τ’ ακμπίζ στου στόμα τς γύησαν τα χαλνάρια τς. Α, καλά Βαανιώ, μας εχς απ μας έχς, ξυδ μας έβαλις κιαα μας κόψ τα σκώτια μας.
Η καμένους η Γιώρς λέει: μάιντι πγιέτου ας σι λιπ η κβέντα κι γιένα πουτιούδ ξυδ δε βλαφτ!
Η Βαανιώ γιένκι να μη ντι βλέπς .κι άφσι ,μ’ πγιος ακούει ντου Δμήτηη.
Κιο καμέν’ τα μπέρδιψα αντί για κουνιάκ’ σας έβαλα ξύδ ,κιαα τόχου κάν’ κι σι άλλου, μου ικιός ας γύισαν κι κουμάτ τα χαλνάρια τ’ ντου χειργιάζνταν.
Όσου κβιντιάζαν η βασλόπτα ψήνταν .Καλά απ’ θμήθκι η Γιώρς κι λέει: άφσις ντι δλιας κι καταγένισι μι τ’ ιμάς.
Η Βαανιώ γένκι αγίας .Άργησι κουμάτ κι λέει η Δμήτηης.Θέλ’ α νι γιένκι κάρβνου η βασλόπτα. Ηυτυχώς ντι γίφιι σι γιένα ψουμουπάν’ τυλμέν, ντ έβαλι απάν στου τραπέζ κι έβαλι γιένα κλαδί ιλιάς απάν.
Όσου να ρτ η γι ώρα βάζαν λιόφλα σντ γουνιά σντ αθαασκούφ κι κάναν φκες. Η Κσούδα τόκανι κουμάτ μι του σάλιου σντ άκυργια τόρξι σντη στγια κι γείπι :για να δγιούμι αα του βγάλουμ του 2013;
Όμους του λιόφλου κάηκι κι δε γύρσι απ’ ντ’άλλ’.
Ντη λέει η Βαανιώ :δεν-ι γήνταν καλό του φύλλου βάλι άλλου .Κι κιο κάικι,. Κόντιψι η καμέν.
Βάζ άλλου κι για να μη φουβθεί, λέει η Δμήτηης.Νά πάρ τούτουνου , έφτου απ’ βάιζ’ ένι απ’ αδααμυτγιανή κι καίγιτι.
Καμνιά βουλά πήαν μπρος.
-Αα ν’έχουμ πάαδις φέτου; 
φουρ φουρ του φύλλου. 
Αα γιννήσ’ καλά οι γ’αίγις μας; 
Φουρ-φουρ του φύλλου. 
Γύστια, σαν ι γύρτι η γι ώρα κάτσαν στου τραπέζ κι κόψαν ντ βασλόπτα..Ψάζαν για του φλουί ντιπ κάγκανες. Λιανίσαν τα κουμμάτγια κάντιμπουτα .Κι απ ,ξιουμασούσαν λέει η Δμήτηης. Βαανιώ κιο θαεις κι δεν έβαλις κάντιμπουτα μ’ ας γείσι γιρή, του ίδιου κάν. Πάει σιασιακί η Βαανιώ ψάζ ντ πουδγιάτς .
-Άιντι κιο μάναμ έδγιου έν ι.
Λέει η Γιώρς: τάξι απ του βήηκις ισύ.
Άιντι κι του χρόν κια, αυτά δε γιμίζ κλια, ντ γειά μας νάχουμ μόν, κι η παππούς μας η γι άη Βασίλς να μας φέρνει απου γούλα τα καλά.
ΚΑΛΗ ΠΟΥΟΥ-ΤΟΥΧΟΥΟΥΝΙΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου