bara

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 07-12-2012ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις2. Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγητής : κ. Μακρή Αικ)
3. Δαπάνες Γραφείου Εθελεντισμού ( Εισηγητής: κ. Μακρή Α
4. Έγκριση της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2012 ( Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ)
5. Επιμήκυνση αποπληρωμής δανειακών συμβάσεων με Τ.Π κ Δ. ( Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρ)
6. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την καταβολή οφειλών σε εργαζόμενους της υπό εκκαθάρισης Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ. ( Εισηγητής: κ.Ξανθόπουλος Χρ)
7. Επιστροφή χρημάτων στον ΧΑΡΑΝΑ ΠΕΤΡΟ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων , από παραβάσεις Κ.Ο.Κ» (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ)
8. Συναίνεση του Δήμου Αλεξ/πολης για την παραχώρηση χώρου στη ΔΕΔΔΗΕ Αλεξ/πολης για εγκατάσταση Υ/Σ compact εδάφους ( Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ)
9. Παραχώρηση της αίθουσας του πολιτιστικού Κέντρου Απαλού στο Λαογραφικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Απαλού «ΦΑΡΟΣ» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
10. Παραχώρηση της αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Μαΐστρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαΐστρου ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
11. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών του κ. Μαργαριτίδη Απόστολο του Ιωάννη ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
12. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών του κ.Χατζηγεωργίου Ανέστη ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
13. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών του κ.Καραμπαϊράμ Ντουργάϊ του Σαλήμ ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
14. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών του κ. Τσαλκίδη Γεωργίου (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ)
15. Ονοματοδοσία 1ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης ως «ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΙΟΣ 1ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
16. Έγκριση τελικών όρων Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΟΛΑ Α.Ε και Δήμου Αλεξανδρούπολης για την Ανάπλαση της Δυτική Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης.( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος )
17. Έγκριση της 252/2012 Απόφασης Οικονομικής επιτροπής που αφορά τον Εξώδικος Συμβιβασμό Τσακίρης Άννας….κ.λ.π. 12 ( Εισηγητής: κ.Μπίκος Μ)
18. Έγκριση Δαπάνης Διοικητικής μέριμνας η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στις 27 Αυγούστου 2012 στη περιοχή Κίρκης, χαρακτηρισμός συμβάντος ως «τοπική καταστροφή μικρής έντασης» ( Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αντ)
19. Έγκριση δαπανών μετακίνησης εκπροσώπησης και συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην συνάντηση εργασίας στις 28-30/11/2012 στο εξωτερικό (Bari – Ιταλία), της εγκεκριμένης πρότασης «CULTTOUR» με τίτλο ‘Πολιτιστική κληρονομιά (κήπων και πάρκων) ως σημεία προώθησης του βιώσιμου τουρισμού’ (“Cultural <garden> heritage as focal points for sustainable tourism”) στο πλαίσιο του Προγράμματος Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013» (Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αντ)
20. Έγκριση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξανδρούπολης Έτους 2013 ( Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ)
21. Τροποποίηση της 244/2012 που αφορά την σύνταξη νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δημ. Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θεοδ.)
22. Έγκριση καταστατικού της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την Επωνυμία «Δίκτυο Ελληνικών Δήμων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος και τον Διακριτικό Τίτλο «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων ( Εισηγητής: Φαλέκας Ι)
23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ανατολικής Θράκης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
24. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (συμπληρωματική σύμβαση) του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ανατολικής Θράκης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
25. Έγκριση υποκατάστασης του συναναδόχου της μελέτης: «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δήμου Αλεξανδρούπολης», κ. Σακελλαριάδου Ελένης. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
26. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Δημιουργία πάρκου αναψυχής και περιπάτου στο Ο.Τ. 620Α». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
27. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
28. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Κατασκευή έργου υποδομής για την Βιοκαλλιέργεια». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
29. Παραλαβή μελέτης τοπογραφικών εργασιών κοινωφελών εκτάσεων. (Εισηγ. Μαστορόπουλος Δ.)
30. Έκκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Πέπλου». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
31. Εξέταση Αίτησης του κ. Κουϊνέλη Ιωάννη για έγκριση εργασιών έμπροσθςν του Καταστήματός του.( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
32. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων και καθορισμός όρων διακήρυξης αγροτεμαχίων της Τ.Κ Πυλαίας ( Εισηγητής: κ.Γκότσης)
33. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων και καθορισμός όρων διακήρυξης αγροτεμαχίων της Τ.Κ Καβησού ( Εισηγητής: κ.Γκότσης)
34. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων και καθορισμός όρων διακήρυξης αγροτεμαχίων της Τ.Κ Αρδανίου ( Εισηγητής: κ.Γκότσης)
35. Έγκριση Δαπανών Εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2012 ( Εισηγητής: κ. Ζιώγας Χρ)
36. Τροποποίηση της 212/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης ( Εισηγητής: κ. Θυμιανίδης Κ)
37. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων ( Εισηγητής: Ουζουνίδης Γ)
38. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης , Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη ( Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
39. Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου ( Εισηγητής: Ξανθόπουλος Χρ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου