bara

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 28-12-2012ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις2. Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγητής : κ. Μακρή Αικ)
3. Δαπάνες Γραφείου Εθελεντισμού ( Εισηγητής: κ. Μακρή Αικ)
4. Εκφορά άποψης για την Μ.Π.Ε του έργου «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου- (Α.Σ.Φ.Α) Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)(Η μελέτη βρίσκεται στο γραφείο του Δημάρχου σε 1500 σελίδες)
5. Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013 (Εισηγ. Αντιδήμαρχος Τ.Υ κ.Γερακόπουλος )
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Συντήρηση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Αρίστηνου και ανάπλαση εξωτερικού χώρου». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγ.)
7. Υποβολή αιτήματος προς την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε ,για την παραχώρηση κατά χρήση τμήματος του Ο.Τ 235 της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Φερών ,για ανέγερση σχολικών μονάδων» (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγ.)
8. Έγκριση υποβολής Πρότασης και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Π.Γ.Ν Αλεξανδρούπολης για τη χρηματοδότηση πράξης «Κατασκευή & Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Περιφερειακού Ιατρείου Φερών » από το Ε.Π Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013 και έγκριση της μελέτης του υποέργου «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών » (Εισηγ. Καναρίδης Ευαγ.)
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: « Ανακατασκευή κτιρίου πρώην Νοσοκομείου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από Σχολεία.» ( Εισηγ. Καναρίδης Ευάγ.)
10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή έργου υποδομής για την Βιοκαλλιέργεια». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγ)
11. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου ( Εισηγ. Καναρίδης Ευάγ.)
12. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Εισηγ. Καναρίδης Ευαγ.)
13. Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου : « Συντήρηση και λειτουργία των νεκροταφείων Άβαντα » (Εισηγ. Αδαμάκης Φώτιος.)
14. Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου : «Κατασκευή και χρωματισμός θέσεων κάδων»(Εισηγ. Αδαμάκης Φώτιος.)
15. Έγκριση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου « Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης» από 01-01-2013 έως 31-03-2013 δηλαδή τρείς (3) μήνες ήτοι ενενήντα (90) ημέρες ( Εισηγ: κ. Καναρίδης Ευαγ)
16. Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή των έργων του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων ( Εισηγ: κ. Παπαντωνίου Ιωαν)
17. Διαγραφή οφειλών τέλους ακαθαρίστων εσόδων από χρηματικό κατάλογο (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ)
18. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στον «ΚΑΡΑΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» ( Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ)
19. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στην «ΝΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΣΑΚΗΣ ΜΑΝΑΦΗΣ-ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ» για το έργο «Οι Άθλοι του Ηρακλή» ( Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ)
20. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στην «5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ» ( Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ)
21. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στην « ΑΦΟΙ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε- ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ( Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ)
22. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στην «ΝΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΣΑΚΗΣ ΜΑΝΑΦΗΣ-ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ» για το έργο «Αναζητώντας τον Αττικ» ( Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ)
23. Επιβολή χρηματικού προστίμου σε «Πρατήρια Άρτου» (Εισηγητής:κ.Ξανθόπουλος Χρ)
24. Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 του «Κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα» (Εισηγητής: Ξανθόπουλος Χρ)
25. «Παραχώρηση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλεξ/πολης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ενός (01) χώρου γραφείου.(Εισηγητής : κ.Ξανθόπουλος Χρ.)
26. «Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη για εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστασίου σε δάσος».(Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
27. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη για εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστασίου σε δασική έκταση».(Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
28. Καταλογισμός αχρεωστήρως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους ή εκπροσώπους των, από το πρόγραμμα οικ. ενίσχυσης Βαριές Αναπηρίες ( Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ)
29. Έγκριση καταβολής προστίμων ΙΚΑ και ΔΟΥ ( Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ)
30. Παραλαβή της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής Φυτωρίου) ( Εισηγητής: Μαστορόπουλος Διονύσης)
31. Παραλαβή της μελέτης Τοπογραφική Μελέτη, επικαιροποίηση και προσαρμογή τροποποίησης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου Παλαγίας», (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσης )
32. Παραλαβή της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής Φυτωρίου πάνω από την οδό Μητροπούλου» ( Εισηγητής: κ.Μαστορόπουλος Διονύσης )
33. Παραλαβή της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής Μαϊστιανών», ( Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλο Διονύση)
34. Ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2013 ( Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αν.)
35. «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην πρόσκληση 70 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» ( Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αν.)
36. «Χορήγηση τραπεζικού (ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος) δανεισμού ίσου με το 15% του προϋπολογισμού της πρότασης JESSICA Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., ύψους 334.909,80 € κατά το έτος 2013» ( Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αν.)
37. «Ανάληψη υποχρέωσης κάλυψης της ίδιας συμμετοχής στην πρόταση Αστικής Ανάπλασης Jessica από ίδια διαθέσιμα του Δήμου, συνολικού ύψους 334.909,80 €, εις βάρος του προϋπολογισμού των ετών 2013 και 2014» ( Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αν.)
38. Απολογισμός δραστηριοτήτων Δια Βίου Μάθησης 2012 - Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων 2013( Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αν.)
39. «Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα εγκαίνια του Διεθνούς Κέντρου Κοινολογίας και στην τελική συνάντηση εργασίας στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Dimitrovgrad), της εγκεκριμένης πρότασης “CYNOLOGY CENTER”» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» ( Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αν.)
40. Έγκριση δαπανών συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αστική Ασφάλεια, στο Παρίσι, στις 12-13-14/12/2012» ( Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αν.)
41. Ακύρωση απόφασης για ορισμό υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής» ( Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αν.)
42. Έγκριση δαπανών συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις συναντήσεις εργασίας του έργου «Προώθηση της Πολιτιστικής κληρονομιάς Έβρου και Smolyan μέσω του εναλλακτικού τουρισμού, στο Smolyan Βουλγαρίας, στις 4-9/12/2012» (Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αν.)
43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή διαδρομών πάρκου Εγνατία» ( Εισηγητής: κ.Γιαννέλος Θ)
44. Απόδοση Λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής , στον υπάλληλο Τσιμέλα Βασίλειο για Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων και παρελκόμενων» ( Εισηγητής: Γιαννέλος Θ)
45. Απόδοση Λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής , στον υπάλληλο Τσιμέλα Βασίλειο για “προμήθεια των καρτών των ψηφιακών ταχογράφων ” » ( Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θ)
46. Απόδοση Λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής , στον υπάλληλο Σαριανίδη Γεώργιο για ' Έκδοση παραβόλων ελέγχου οχημάτων του Δήμου μας απο το Κ.Τ.Ε.Ο Αλεξανδρούπολης '» ( Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θ.)
47. Απόδοση Λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής , στον υπάλληλο Σαριανίδη Γεώργιο για 'πληρωμή λοιπών φόρων και τελών '» ( Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θ.)
48. Έγκριση της 38/2012 απόφασης του Δ.Σ του ΑΠΟΚΔΑ που αφορά την « Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013» ( Εισηγητής: κ. Ζιώγας Χρ)
49. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή του Π.Δ 23/2000 ( Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
50. Οδοιπορικά Δημάρχου ( Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ)
51. Οδοιπορικά Αντιδημάρχου ( Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ)
Θεόδωρος Αγγλιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου